ALARMY - SERWIS ANTENY KOMPUTERY MONITORING

Idź do spisu treści

Menu główne

ALARMY

ABC Systemu alarmowego

Postaram się nieco przybliżyć terminologię związaną z systemami alarmowymi oraz zasady działania urządzeń wchodzących w skład najprostszego systemu. Zależy na tym, aby poznali Państwo obszar możliwości, jakie daje technika i swobodnie się w nim poruszali. Mam nadzieję, że poniższe informacje przybliżą Państwu podstawowe zagadnienia i terminy związane z systemami sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

- Centrala alarmowa jest mózgiem systemu alarmowego. Bez niej system nie jest w stanie działać. To tu trafiają wszystkie informacje zbierane przez inne urządzenia. Są one następnie przetwarzane i na ich podstawie podejmowane są odpowiednie decyzje dotyczące dalszych działań. O tym, jakie to będą działania, decydujemy odpowiednio programując centralę. Ze względu na swoje znaczenie, centrala alarmowa musi być jak najlepiej strzeżona i niedostępna dla potencjalnego włamywacza. Jeśli zdołałby on w szybkim czasie odnaleźć i unieszkodliwić centralę, to nawet najlepszy system alarmowy okaże się nieskuteczny.

- Czujka w systemie alarmowym dostarcza informacji do centrali alarmowej. Jeśli w otoczeniu czujki zdarzy się cokolwiek, co zgodnie z programem centrali alarmowej zostanie zinterpretowane jako zagrożenie, centrala alarmowa wyda rozkazy odpowiednim urządzeniom, aby te podjęły określone działania. Bodźce, które za ich pośrednictwem docierają do centrali alarmowej, czyli mózgu, pozwalają systemowi reagować i działać. W zależności od rodzaju czujki, mogą to być różne bodźce. Wyróżnia się wiele rodzajów czujek. Nas interesują przede wszystkim te, które wykorzystywane są w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Wymienić tu można zatem czujki: podczerwieni (aktywne i pasywne), ultradźwiękowe, mikrofalowe, wibracyjne, inercyjne, zbicia szkła, magnetyczne i te stanowiące kombinacje tych technik.

- Manipulator daje możliwość komunikacji z centralą alarmową.  Manipulator umieszczany jest zwykle w miejscu łatwo dostępnym. Przy jego pomocy możemy wydawać centrali różnego rodzaju polecenia, wśród których podstawowe to załączenie i wyłączenie czuwania. Możemy dowiedzieć się o alarmach, awariach oraz innych zdarzeniach, które zarejestrował system alarmowy. Wreszcie przy pomocy manipulatora możemy centralę zaprogramować. Obecnie najbardziej popularne są dwa rodzaje manipulatorów: typu LED, które komunikują się za pośrednictwem diod LED i typu LCD, które komunikują się również za pośrednictwem tekstów wyświetalnych na wyświetlaczach LCD. Te ostatnie, z uwagi na możliwość przekazywania komunikatów tekstowych, są łatwiejsze w obsłudze i bardziej przyjazne użytkownikowi.

- Sygnalizator w przypadku systemu sygnalizacji włamania i napadu jest najprostszą formą reakcji na sytuację alarmową, która zasygnalizuje alarm. Sygnalizatory mogą być różnego typu: optyczne (czyli wykorzystujące sygnalizację świetlną), akustyczne (czyli wykorzystujące sygnalizację dźwiękową), czy też optyczno-akustyczne (czyli łączące obie te formy). Mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz budynków. Ich zadanie pozostaje zawsze to samo: w wyraźnie dostrzegalny sposób poinformować o zaistnieniu sytuacji alarmowej.

SATEL MIESZKAJ BEZPIECZNIE KATALOG PRODUKTÓW
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego